Какви са заболявания на гръбначния стълб?

Гръбначна хирургия и лечение.

Какво представляват гръбначните заболявания? Гръбначни операции и лечение.

Какви са заболявания на гръбначния стълб?

 

Когато говорим за заболявания на гръбначния стълб, трябва да имаме предвид, че това са заболявания с широк спектър. Може да се каже, че гръбнакът е най-дългата подвижна единица на човешкото тяло. Той е най-голямата костна структура, ако се разгледа като едно цяло. Поради тази причина може да се засегне от много видове заболявания. Заболяванията на гръбначния стълб могат да се разгледат категоризирани по следния начин: инфекции, тумори на гръбнака, травматични фрактури на гръбнака, вродени деформации на гръбнака, промеви в гръбнака през годините, дегенерация и др. Заболяванията на гръбначния стълб не се разглеждат като една болест, а комплексно в подкатегории.

Кои са най – често срещаните заболявания на гръбначния стълб?

 

Най-често срещаните заболяванията на гръбначния стълб са тези при стареене. Почти при всеки здрав човек се наблюдава видима дегенарация на гръбнака след 60-годишна възраст. Почти е невъзможно да се избегне. Тъй като това е процес на дегенерация, който се увеличава с течение на годините, но това е отделна тема на дискусия. Ако говорим за честотата на заболявания на гръбнака, то най-срещани са болестите, развиващи се с възрастта. На второ място са гръбначните проблеми като: болки в кръста и по врата, лумбални и цервикални дискови хернии, тъй като гръбначният стълб е основният носещ елемент на човешкото тяло. Поради тази причина механичните болки т.е. мускулните и ставните болки, лумбалните и/или цервиканлните дискови хернии са едни от най-разпространените проблеми сред хората.

 

Съществуват ли рискове при оперативното лечение на гръбначните заболявания? Операцията на кои заболявания е по-рискована?

 

При гръбначните заболявание не може да се направи точен рисков анализ от обща гледна точка. Казано с прости думи, например затворените оперативни намеси на лумбалната дискова херния или тези, които се извършват за много кратко време, са много удобни както за лекаря, така и за пациента. Но съществуват и много сложни оперативни интервенции. Съществуват както много сложни така и малки оперативни интервенции на гръбначния стълб. При рисков анализ на интервенцията трябна да се разгледат заедно състоянието на пациента и вида на заболяването. Затова не може да се даде обща рискова оценка, а говорим за рискова оценка, индивидуално пресметната за всеки пациент.

 

Страната ни развита ли е по отношение на оперативното лечение на гръбначния стълб?

 

От обща гледна точка, страната ни е развита по отношение на здравеопазването. Особено в сравние със съседните страни, Турция е на много добро ниво. Нашата компетентност в гръбначната хирургия е на отлично ниво. Страната ни е популярна дестинация за медицински туризъм; при заболявания, налагащи оперативно лечение като сколиоза, тумори на грубначния мозък, гръбначна хирургия, пациенти от съседните страни, Европа, Северна Африка и страните от Близкия Изток предпочитат Турция. Ето защо може да се похвалим с медицинските постижения на странат ни.

 

Гръбначната хирургия изисква ли специализация в тази област?

 

В някои страни по света гръбначната хирургия изисква специализация в тази област. По принцип тези операции се извършват от неврохирурзи и специалисти – ортопеди. Въпреки, че в нашата страна не е официално призната тази специализация, неврохирурзите и ортопедите активно продължават дейността си за официално признаване на специализацията за гръбначна хирургия или за титла гръбначен хирург. В тази връзка продължават да се провеждат сериозни обучения и научни изследвания за сертификация. Надяваме се някой ден да видим резултатите.