Какво представлява Малоформацията на Киари?

Какво представлява Киари малформацията?

Сред народа Малоформацията на Киари е известен като увисване на малкия мозък. Болестта възниква в резултат, когато най-ниско разположеният дял от задната част на мозъка е изместен надолу и тези измествания притискат гръбначния мозък. В резултат на този натиск се наблюдава нарушения във функциите на гръбнацния мозък и се натрупва течност.

 

Какви са симптомите на Малоформацията на Киари?

 

  • Болки на врата
  • Главоболие
  • Затруднено преглъщане
  • Мускулна слабост в горните крайници
  • Загуба на сетивност към болка и топлина