Физически упражнения за врата

Физически упражнения за врата

При болки на врата и различни проблеми, които могат да възникнат, препоръчително е упражненията да се повтарят 3-4 пъти на ден.

Физически упражнения за врата - 001
Физически упражнения за врата - 002
Физически упражнения за врата - 003
Физически упражнения за врата - 004
Физически упражнения за врата - 005
Физически упражнения за врата - 006
Физически упражнения за врата - 007
Физически упражнения за врата - 008
Физически упражнения за врата - 009
Физически упражнения за врата - 010
Физически упражнения за врата - 011
Физически упражнения за врата - 012
Физически упражнения за врата - 013