Методи за лечение на сколиоза

Методи за лечение на сколиоза

Какви са методите за лечение на сколиозата?

 

Прилага се лечение в предвид следните фактори: измерва се ъгъла на изкривяването (в градуси), видът на сколиозата, в кой етап е костното увеличаване и много други фактори. Започването на ранно лечение на сколиозата и подходящо наблюдение са важна предпоставка за добър резултат.

Лечение без хирургична намеса

 

Прилага се лечение в предвид следните фактори: измерва се ъгъла на изкривяването (в градуси), видът на сколиозата, в кой етап е костното увеличаване и много други фактори. Започването на ранно лечение на сколиозата и подходящо наблюдение са важна предпоставка за добър резултат.

 

Лечение с хирургична намеса

 

При ъгъл на изкривяване над 40 градуса (>40°) хирургичнотоното лечение е най-подходящото.При хирургично лечение се поставят импланти (винтове и пръчици) в гръбнака и / или в кръста. В съвременната хирургия този вид оперативно лечение се провежда с помощни методи като невромониторизация на гръбначната функция,които намаляват усложненията ,които могат да възникнат по време на интервенцията и осигуряват максимална резултат на оперативната намеса.