Какво представляват туморите в гръбначния стълб?

Какво представлява туморът на гръбначния стълб?

Какво представляват туморите в гръбначния стълб?

 

Туморите, които се образуват в костите на гръбнака и увреждат тези кости, се наричат гръбначни тумори. Гръбначните тумори се срещат ве по-често. Особено при 30-50 % от онкоболните пациенти се получават разсейки в гръбнака