Симптоми на сколиозат

Изследвания на сколиозата

Как откриваме сколиозата и какви са симптомите?

 

Симптоми на сколиозата:

 

  • Странично изкривяване на гръбначния стълб
  • Странично и изпъкнало изкривяване на гръбначния стълб
  • Изпъкване на едно от рамената (лаво-дясно)
  • Асиметрия спрямо бедрата и раменете
  • Наличие на вторично изкривяване и изпъкналост
  • Болки в кръста или гърба
  • Затруднено дишане, умора

Диагноза:

 

Окончателната диагноза се поставя след преглед от специалист и радиологични изследвания (Рентген, Магнитен резонанс, компютърна томография и др). При физически преглед кривата най-добре се вижда, когато пациентът се наведе напред и при това положение се огледа контурът на гърба му. Рентгеновите снимки на гръбначния стълб, направени в различни позиции на талото (лицево-гръбни, странични, наведени настрани) и данните от сколиозометъра (уред за измерване на изкривяването на гръбнака) са едни от най-важните методи, използвани при установяване на сколиотичното изкривяване.