Какви са методите на лечение на туморите на гръбначния мозък?

Какви са методите за лечение на тумори на гръбначния мозък?

Най-предпочитаният метод за лечение е оперативното отстраняване на тумора. Това е много чувствителна оперативна интервенция и се изплозват съвременни техники. Тъй като туморите на гръбначния мозък притискат или деформират гръбначния стълб, по време на операция се изисква мониторизация на гръбначните функции. Освен това в нашата клиника е налична интраоперативна МR технология.

 

Този тип оперативни интервенции се извършват с микроскоп, тъй като нашата главна цел е да предпазим гръбначния мозък по време на отстраняване на туморите.

 

Какви са предимствата на новите технологии при оперативното отстраняване на туморите на гръбначния мозък?

 

Новите технологии предпазват гръбначните функции по време на хирургичната намеса. Много е важно наличието на MR технология за пълното отстраняване на туморите. Чрез невромониторинг се предотвратяват щетите, които могат да се предизвикат по време на операцията.